Personel İşleri

Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları 2022

Kariyer hedefi bulunan öğretmenler açısından müdür yardımcılığı görevi, kariyer yapmanın ilk basamağıdır. Bundan dolayı müdür yardımcılığı sınavına olan ilgi günden güne artmaktadır. Müdür yardımcılığı başvuru sayısının çok olması, beraberinde rekabetçi bir ortamı da getirmektedir. Bu noktada yazılı sınavın yanı sıra sözlü mülakatta yapılmaktadır. Müdür yardımcılığı mülakat aşaması;  adayın, hedefine ulaşmasının en son aşamasıdır.. Bundan dolayı müdür yardımcılığı mülakat soruları sıklıkla merak edilmektedir. İşte mülakat aşaması ve mülakat sorularına dair tüm ayrıntılar! Yazımıza müdürlük mülakat soruları da eklenmiştir. Sorular genellikle müdür yada yardımcılığı için benzer yada aynı olamaktadır.

Müdür Yardımcılığı Mülakatı Başvurusu Nasıl Yapılır?

MEB bünyesinde öğretmen olarak görev yapanlar; müdür yardımcılığı sınavı sonrasında başarılı olurlarsa; mülakata başvuru hakkı elde ederler. Müdür yardımcılığı mülakat başvurusu; MEBBİS sistemi üzerinden yapılmaktadır. MEBBİS platformunda yer alan ‘’Başvuru İşlemleri’’ sekmesinden mülakat başvurusunun yapılması mümkün olmaktadır.

Müdür Yardımcılığı Mülakatı Nasıl Yapılır?

Mülakatlar her ilin Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Bu komisyon adaylara müdür yardımcılığı mülakat soruları sormaktadır. Sadece il bazında değil; ilçe bazında da mülakat komisyonları kurulabilmektedir. Komisyonların sayısının kaç olacağı ve komisyonda kaç kişinin olacağı; ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir. Şayet illerde müdür yardımcılığı aday sayısı çok olursa; komisyon sayısı da arttırılabilmektedir.

Komisyonların belirlenmesi sonrasında mülakatların günleri belirlenmektedir. Adaylar kendileri için belirtilen gün ve saatte mülakat yerinde olarak; müdür yardımcılığı mülakat sorularına yanıt vermek durumundadır. Komisyonda bulunan listeye göre adayların teker teker mülakatın yapılacağı salona girmeleri gerekmektedir. Müdür yardımcılığı mülakat soruları; adayın kendisine sunulan zarflardan birisini çekmesiyle belirlenmiş olacaktır.

Zarfları çekmeden önce aday, kısa bir konuşma yaparak kendisini tanıtmaktadır. Sonrasında kendisine sunulan zarflar arasından bir tanesini seçerek; zarfta yer alan sorulara yanıt verecektir. Adayın kendisine yöneltilen sorular; genel kültür ve mevzuat bilgisini ölçmeye yönelik olmaktadır. Bununla birlikte komisyon daha sonra adayı değerlendirme amaçlı olarak görüşme mahiyetinde sorular soracaktır. Böylece müdür yardımcılığı mülakatı yapılma aşaması tamamlanmış olacaktır. Yapılan mülakat sonrasında adayların puanları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sayfasından duyurulmaktadır.

Geçmiş Yıllarda Çıkan Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları

Bu bölümde sürekli güncellenecek şekilde geçmiş yıllarda sorulan ve örnek Müdür yardımcılığı mülakat soruları paylaşılacaktır. Bu bölümü sürekli takip ederek mülakatta elde edeceğiniz başarıyı artırabilirsiniz.

Soru: YSK kaç asil üyeden oluşur?
Cevap: YSK(Yüksek Seçim Kurulu) 7 asil üyeden oluşmaktadır ve 4 yedek üyesi vardır.
Soru: FATİH Projesinin açılımı nedir? Projeyi açıklayın.
Cevap: FATİH Projesi Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketinin ilk harflerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin en kaliteli eğitime kavuşması, en iyi içeriklere rahatlıkla ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için dünyada başlatılan en büyük projedir.

Soru: EBA’nın açılımı ve işlevi nedir?
Cevap: Eğitimde bilişim ağının kısaltması olan EBA ihtiyaç duyulan her yerde bilişim teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyen ve teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesini amaçlayan Fatih Projesinin içerik ayağını oluşturan sosyal eğitim platformudur.

Soru: ABİDE Projesinin açılımı nedir?
CEVAP: Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesidir.

Soru: Aday Öğretmenlik süreci ne kadar sürer?
Cevap: Adaylık süreci 1 Yıldan kısa 2 yıldan uzun olamaz.

Soru: Endülüs Emevi Devleti günümüzde hangi ülkenin sınırları içinde kurulmuştur?
Cevap: İspanya

Soru: Kaç yıl disiplin cezası almayan memur bir üst kademeye yükseltilir?
Cevap: 8

Soru: İlk bilgisayarın adı nedir? Ne zaman yapılmaya başlandı?
Cevap: ENİAC 1945 yılında yapılmaya başlandı.

Soru: Çocuk veya eşin ölüm halinde memura kaç gün izin verilir?
Cevap: 7 gün

Soru: Yusuf Has Hacibin en bilinen eseri nedir?
Cevap: Kutadgu Bilig

Soru: Vakanüvis Nedir?
Cevap: Osmanlı Devletinde bulunan tarih yazarlarına verilen isim

Soru: 657 Sayılı Kanun ilk olarak hangi yıl yayınlandı?
Cevap: 1965

Soru: 657 sayılı DMK ya göre Güvenlik hakkı nedir?
Cevap: Mevzuatta belirtilen haller haricinde memurluğa son verilemez, aylık veya diğer haklar memurun elinden alınamaz.

Soru: İlkokulu bitirenler hangi derece ile başlayıp hangi dereceye yükselebilir?
Cevap: 15. Derece ile başlayıp 7. Dereceye kadar yükselebilir.

Soru: Liseyi bitirenler hangi derece ile başlayıp hangi dereceye yükselebilir?
Cevap: 13. Derece ile başlayıp 3. Dereceye kadar yükselebilir.

Soru: 4 Yıl Süreli yükseköğrenimi bitirenler hangi derece ile başlayıp hangi dereceye yükselebilir?
Cevap: 9. Derece ile başlayıp 1. Dereceye kadar yükselebilir.

Soru: Memuriyete giriş yaşı kaçtır?
Cevap: Genel itibariyle 18 yaşını tamamlayanlar memur olabilir fakat istisna olarak meslek okulunu bitirenler 15 yaşını tamamlamış olmak şartıyla memur olabilir.

Soru: Devlet Memurluğuna alınma şartı nedir?
Cevap: Türk Vatandaşı olmak, gerekli öğrenim ve yaş şartını taşımak ayrıca kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmamış olmak.

Soru: Kurumlar kaç engelli personel çalıştırmak zorundadır?
Cevap: Toplam çalıştırılan personelin en az % 3′ ü kadar.

Soru: Göreve başlamayan memura yapılacak işlem nedir?
Cevap: Ataması iptal edilir ve bir yıl memurluğa alınmaz

Soru: Mazeretsiz 10 gün göreve gelmeyen memurun durumu nedir?
Cevap: Görevden çekilmek istemiş sayılır

Soru: Olağan üstü hallerde görevden nasıl çekilinir?
Cevap: İsteği kabul edilene kadar veya yerine atanan göreve başlayana kadar görevden çekinilemez.

Soru: Özlük Dosyasına hangi evraklar konulur?
Cevap: Mesleki bilgiler, İnceleme soruşturma raporları, mal bildirimleri, denetim raporları, ödül ve ceza evrakları

Soru: Memura verilebilecek ceza sırasıyla nelerdir?
Cevap: Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerleme durdurma, görevden çıkarma

Soru: Anaokulu ve Anasınıfı kaç aylık çocukları kapsar?
Cevap: Anasınıfı 48-66 yaş arasını, anaokulu ise 36-66 yaş arasını

Soru: 15 Temmuzun Öğretmen şehidi kimdir?
Cevap: Yusuf ELİTAŞ

Soru: Avrupa Birliğine katılmayı 2 defa reddeden ülke
Cevap: Norveç

Soru: Zeugma Antik Kenti hangi ildedir?
Cevap: Gaziantep

Soru: İlk insansız hava aracımızın adı nedir?
Cevap: ANKA

Soru: Kanser olan memur kaç ay izin alabilir?
Cevap: 12-18 ay

Soru: Divanı Lügat üt Türk nedir?
Cevap: İlk Türkçe sözlük

Soru: Çaka Bey kimdir?
Cevap: İlk Türk Denizcisi

Soru: F Klavyeyi kim icat etmiştir?
Cevap: Dr. Sıtkı YENER

Soru: Belen geçidi hangi ildedir?
Cevap: Hatay

Soru: Expo 2021 hangi ilimizde?
Cevap: Hatay

Soru: Ülkemizdeki en uzun kumsal nerede?
Cevap: Hatay- Samandağ 14 km

Soru: İlk Türk Köy romanı:
Cevap: Karabibik

Soru: İlk demokratik belge:
Cevap: Magna Karta

Soru: Türkiye’de İnterneti kullanan ilk üniversite hangisidir?
Cevap: ODTÜ 1993

 

2021 Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları

Bu bölümde bu sene çıkması muhtemel olan Müdür yardımcılığı mülakat soruları paylaşılacaktır.

Soru: Destek Eğitim odası nedir?
Cevap: Kaynaştırma yöntemiyle eğitimleri devam eden çocuklara ve üstün yetenekli çocuklara ihtiyaç duyulan alanlarda destek eğitimi verilmesi için düzenlenen ortamdır.

Soru: Okul öncesi ve ilköğretim okullarında ders yılının kaç günden az olmaması esastır?
Cevap: 180

Soru: Okul Öncesi eğitim kurumlarında bir grupta kaç çocuk olabilir?
Cevap: 10- 20 Arası

Soru: Normal öğretim yapılan kurumlarında öğlen dinlenme ve yemek için ne kadar süre verilebilir.
Cevap: En az 40 en fazla 90 dakika

Soru Okul öncesi eğitimde kayıt neden silinir?
Cevap: 2 ay aidat yatırmamak veya 30 gün devamsızlık yapmak

Soru: Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan öğrencilere ne yapılır?
Cevap: Ders yılı sonuna kadar öğrenimleri devam ettirilir sonrasında Öğrenim Belgesi (EK-3) verilerek yaygın eğitime yönlendirmesi yapılır.

Soru: Kopya çeken öğrenciye ne yapılır?
Cevap: Sınavı geçersiz sayılır puanla değerlendirme yapılmaz fakat ortalamaya katılır. Ayrıca durum okul idaresine bildirilir.

Soru: Sınav ve Proje notları kaç gün içinde bildirilir.
Cevap: En fazla 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir.

Soru: Öğretmenler kurulu kimlerden oluşur?
Cevap: Müdür başbakanlığında varsa müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcıları ve tüm öğretmenlerden oluşur.

Soru: Öğretmenler kurulu gündem maddeleri ne zaman duyurulur?
Cevap: En az iki gün öncesinden öğretmenlere duyuru yapılır. Ayrıca bir örneği öğretmenler odasına asılmalıdır.

Soru: Zümre Öğretmenler Kurulu ne zaman toplanır.
Cevap: Sene başı ortası ve sonunda toplanır. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça da toplanabilir.

Soru: Sınav analizi nedir?
Cevap: Yapılan sınavın sonuçlarının; soru, sınav ve şube bazında detaylı olarak değerlendirilmesidir.

Soru: Yeterlilik sınavı nedir?
Cevap: Hazırlık sınavında bulunan öğrencilerin birinci yabancı dil ve Türkçe derslerinde yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan uygulamalı ve yazılı sınavdır.

Soru: Ortaöğretim kurumları nelerdir?
Cevap: Sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, Fen Lisesi, Güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi,
Soru: Ortaöğretim kurumlarının amacı nedir?
Cevap:

müdür yardımcılığı mülakat soruları

Meb Müdürlük Mülakat Soruları

Soru: Ders programı öğretmenlere nasıl duyurulur?
Cevap: Resmi yazıyla imza karşılığı olarak duyurulur

Soru: Aday Performans Değerlendirmeleri ne zaman yapılır?
Cevap: 1. Değerlendirme 60 iş gününü tamamladığı ilk dönem, 2. ve 3. Değerlendirme 60 iş gününü tamamladığı 2.Dönemde

Soru: Aday Performans değerlendirmesini kim yapar?
Cevap: 1. Değerlendirme danışman öğretmen, okul müdürü tarafından 2. Değerlendirme danışman öğretmen, okul müdürü 3. Değerlendirme danışman öğretmen, okul müdürü ve maarif müfettişi tarafından yapılır.

Soru: Ortaöğretim kurumlarına kayıt şartları nelerdir?
Cevap: Ortaöğretim kurumlarının kaydı için ortaokulu veya imam-hatip
ortaokulunu bitirmek ve eğitim yılının başlayacağı tarihte on sekiz yaşını tamamlamamış olma, evli olma şartı vardır.

Soru: Öğrenci nöbetleri hakkında bilgi veriniz
Cevap: Öğrencilerin sorumluluk ve görev bilincini geliştirmek amacıyla nöbet görevi verilebilir. Ancak personelin yapması gereken veya eğitimle alakası olmayan işler verilemez.

Soru: Lisede doğrudan sınıf geçme şartları nelerdir?
Cevap: Tüm derslerden başarılı olmak veya başarısız dersi varsa yıl sonu başarı puanı 50 nin üzerinde olması

Soru: Lisede sorumlu geçilebilecek ders sayısı kaçtır?
Cevap: Bir yıl için 3 alt sınıflar ile birlikte 6 dan fazla olamaz

Soru: Müdür Yardımcısının sorumluluk ve görevleri nelerdir?

md yrd

Soru: Mesleki çalışmalar hangi tarihlerde yapılır?
Cevap: Ders kesim tarihi ile Temmuz ayının ilk iş günü arası ve Eylülün ilk iş günü ile derslerin başlayacağı tarih arasında

Soru: Milli Eğitim Bakanlığında kullanılan yazışma sistemi nedir?
Cevap: Doküman Yönetim Sistemi (DYS)

Soru: Necip Fazıl’ ın 5 şiiri
Cevap: Kaldırımlar, Sakarya, Utansın, Anneciğim, Zindandan Mehmet’e Mektup, Canım İstanbul, Çile

Soru: Dünya Sağlık Örgütünün merkezi nerededir?
Cevap: Cenevre

Soru: Bilge Lider kimdir?
Cevap: Aliye Izzetbegoviç

Soru: Ani Antik Kenti hangi ilimizde
Cevap: Kars

Soru: Harput hangi ilimizdedir?
Cevap: Elazığ

Soru: Gizli bilgileri açıklayan memura ne ceza verilir?
Cevap: Görevden çıkarma

Soru: BM’ de tek başına veto hakkı olan ülkeler
Cevap: Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin

Soru: Amire saygısızlık yapmak hangi ceza
Cevap: Kınama cezası

Müdürlük mülakat soruları

Müdür Yardımcılığı Mülakatında Dikkat Edilecekler

Elbette ki sözlü sınavların yazıları sınavlara göre birtakım farklı özellikleri bulunmaktadır. Temelde müdür yardımcılığı mülakatında dikkat edilecekler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Sözlü sınavın analiz yapabilme ve analitik düşünme kabiliyetinizi ölçemeye yönelik olduğunu unutmayın
 • Mülakatlarda en fazla dikkat edilecek hususların başında temsil kabiliyeti ile liyakat düzeyinin yer aldığını unutmayın
 • İletişim beceriniz ne kadar güçlü olursa; Müdür yardımcılığı sözlü sınavı da o kadar başarılı geçecektir
 • Şık ve protokol kurallarına uygun bir şekilde giyinmek; kesinlikle hakkınızda olumlu bir izlenim bırakacaktır
 • Mülakatlarda ilk intiba oldukça önemlidir. Bundan dolayı kısa bir süre içerisinde sizi doğru bir şekilde yansıtacak, jest ve mimikler kullanmalısınız
 • Müdür yardımcılığı mülakatının yapılacağı yere 15 dakika öncesinden gelmeniz, faydanıza olacaktır. Ancak fazla erken gidecek olursanız, tedirginliğinizin artabileceğini gözden kaçırmayın
 • Müdür yardımcılığı mülakatı komisyonu görevlilerinin isimlerini ve unvanlarını biliyor olmanız; sizi bir adım öne çıkartacaktır.
 • Gülümsemek sizin hakkınızda olumlu bir izlenimin oluşmasını mümkün kılacaktır.
 • Doğal davranmaktan korkmayın. Kendinize güvendiğinizi karşınızdakine hissettirin.
 • Müdür yardımcılığı mülakat soruları sorulduğunda; evet ya da hayır şeklinde yanıt veriyor olmaktan kaçının.
 • Size sorulan soruya doğru bir şekilde yanıt veremezseniz, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü müdür yardımcılığı mülakatı komisyonu sadece sorulara verdiğiniz yanıtlara bakmıyor.
 • İkna kabiliyetinizin yüksek olması, etkili bir inandırıcılığa sahip olmanız, özgüven sahibi olmanız ve bunu karşınızdakine yansıtıyor olmanız; sizin için olumlu katkılar sağlayacaktır.
 • Özellikle ağırbaşlı olmaya, iletişime açık olmaya ve olgun bir karakter yansıtmaya özen gösteriniz.
 • Müdürlük mülakat soruları ile müdür yardımcılığı mülakat soruları aynı müfredata tabi olduğu için genellikle aynı olmaktadır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu