İdari İşlerPersonel İşleri

Yeni Sistem Sözleşmeli Aday Öğretmen Formları 2022

Telegram grubumuz için tıklayın.

Adınıza düzenlenmiş aday öğretmen formları için tıklayın.

Aday Öğretmen Dosyası hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hizmet veren okullara ilk atama ile atanan öğretmenler 1 yıl adaylık süreci geçirmekte olup bu öğretmenlerin eğitim alması, aday öğretmen formları doldurması, ve adaylık kaldırma sınavından başarılı olması gerekmektedir. Bu süreçte hazırlanması gereken evrak form ve tüm işlemleri sitemizde bulabilirsiniz. Aday Öğretmenler için yapılacak çalışmalar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Aday öğretmenlere öncelikle danışman öğretmen görevlendirilmelidir.

Sözleşmeli Öğretmenler Facebook grubumuz için tıklayın.

Danışman öğretmen ataması yapıldıktan sonra fiili olarak ders işlenmeye başlanan ilk hafta yeni sistem aday öğretmen formları hazırlanmaya başlanmalı ve MEBBİS Sistemine girilmelidir. Bu yazımızda formların hazırlanması ve mebbis sistemine işlenmesi hakkında bilgi ve örnek paylaşımı yapacağız.

2021 Aday Öğretmen Formları; Form 1, Form 2 ve Form 3 olarak düzenlenmiştir. Bu formlar:

Form 1: Aday Öğretmen Uygulama ve Çalışma Formu ( Bu form haftalık olarak aday öğretmen tarafından hazırlanmalı MEBBİS’e işlenmeli ve aday öğretmen, danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından imzalanmalıdır.) Toplam 30 adet hazırlanmalıdır.

Form 2: Aday Öğretmen Ders İçi Gözlem Genel Değerlendirme Formu ( 30 haftanın sonunda genel değerlendirme amaçlı 1 adet hazırlanmalıdır.

Form 3: Özelde adaylığı kalkan öğretmenlerin hazırlaması gereken form (adaylığı kalkmamış öğretmenlerin hazırlamasına gerek yoktur.)

Yazının bundan sonraki kısmı eski sistem aday öğretmen formları hakkında bilgi vermektedir. 4 Ocak 2021 öncesi için form hazırlaması gerekenler bundan sonraki kısım ile ilgili bilgi edinebilir.

Aday Öğretmen Form 1 Nasıl Hazırlanır

Aday Öğretmenin haftalık olarak hazırlaması gereken Form 1 hazırlanırken Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan kılavuz dikkate alınmalıdır. Kılavuzu alttaki bağlantı yardımı ile indirebilirsiniz.

Formlarda olması gereken bölümler ve saatleri alttaki resimdeki gibi olmalıdır.

yeni sistem aday öğretmen formları

 

Belirtilen saatler 30 haftaya dağıtılarak yazılmalıdır. Etkinliklerin içeriği ve saatleri hakkında bilgi alt kısımda verilecektir.

Ders Planlama Hazırlık Değerlendirme Örnekleri

Aday Öğretmen Formlarında ders planlama hazırlık değerlendirme bölümü toplamda 144 saat olarak yapılmalıdır. 30 haftaya haftalık 5 saat olarak yazılabilir. Resmi tatil, raporlu veya izinli günler olabileceği için haftalık 6 saat olarak yazılması herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Ders planlama hazırlık değerlendirme kısmında yapılması gereken 3 temel faaliyet vardır. Bu faaliyetler:

 • Ders Planı Hazırlama
 • Ders Materyali Hazırlama
 • Ölçme Değerlendirme araçları hazırlama

Bu etkinlikler genellikle o haftanın kazanımı veya konusu ile birleştirerek yazılmalıdır. Örnek olarak:

xxxxxx xxxxx xxxxxx kazanımı ile ilgili ders planı hazırlanacak.

xxxxxx xxxxx xxxxxx kazanımı ile ilgili ders materyali hazırlanacak.

xxxxxx xxxxx xxxxxx kazanımı ile ilgili ölçme araçları geliştirilecek.

Ders Planlama Hazırlık Değerlendirme Örnekleri

Ders Uygulaması Örnekleri

Ders uygulaması toplamda 90 saat olarak yapılmalıdır. 30 hafta olarak hesaplanınca haftalık 3 saat olarak yazılması yeterli olmakla birlikte haftalık 4 saat olarak yazılmasını tavsiye etmekteyiz. Ders uygulaması aday öğretmenin fiili olarak girdiği dersleri belirtmektedir. Bu derslerden haftalık olarak 2 saati danışman öğretmen tarafından izlenmelidir. Ders uygulaması kazanım yada konu ile birlikte yazılması tavsiye edilmektedir. Örnek olarak:

Ders Uygulaması: 5-A Sınıfına “Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.” Kazanımı ile ilgili ders uygulaması yapıldı.

ders uygulaması örnekleri

Ders İzleme Örnekleri

Yeni sistem aday öğretmen formları içinde aday öğretmenin yapması gereken bir diğer konu olan ders izleme toplamda 60 saat haftada 2 saat olarak yapılmalıdır. Ders izlemede aday öğretmen önce danışman öğretmenini sonra okuldaki diğer öğretmenleri izlemelidir. Ders izleme kısmı formlara yazılırken o günkü ders programında boş ders olmasına dikkat edilmelidir. Formlara yazılırken 1 Saat ders izleme yapılacak yada 2 saat ders izleme yapılacak şekilde formlara işlenmelidir.

Okul İçi Gözlem Örnekleri

Okul içi gözlem faaliyeti toplam 100 saat olmak üzere haftada 4 saat olarak 25 hafta boyunca yazılması gerekmektedir. Yazdığımız diğer faaliyetlerden farklı olarak okul içi gözlemin 25 saat yazılması yeterli olacaktır. Okul içi gözlemde yazılabilecek faaliyetler kılavuzda bu şekilde belirtilmiştir.

Okul İçi Gözlem Örnekleri

Okul içi gözlem formlara alttaki örnekteki gibi yazılabilir.

Okul İçi Gözlem: MEBBİS sistemi öğrenildi.

Okul İçi Gözlem: Okulda yürütülen rehberlik çalışmaları hakkında bilgi edinildi.

Okul İçi Gözlem: Okul Aile Birliği hakkında bilgi edinildi.

Okul İçi Gözlem: Resmi yazışma kuralları hakkında bilgi edinildi.

Aday Öğretmen Form Örnekleri

Yazımızın bu bölümünde yeni sistem aday öğretmen formlarının örneklerini paylaşacağız. Aday Öğretmen form örnekleri branşlara göre karışık olarak paylaşılacaktır. Kazanımları kendi branşınıza göre düzenleyerek kendinize uyarlayabilirsiniz yada buraya tıklayarak bize ulaşabilir formları sizin adınıza hazırlanmış şekilde sipariş verebilirsiniz.

yeni sistem aday öğretmen formları

Aday Öğretmen Formları Tüm Ekler

doldurulmuş aday öğretmen formları

Aday öğretmen formları olarak ilk doldurulması gereken form Form 1 dir. Form 1 de öğretmenin çalışması günlük olarak planlanmış olup ders planlama, sınıf içi izleme, ders uygulaması, okul içi uygulama ve okul dışı uygulama kategorilerine göre doldurulmalıdır. Bu form haftalık olarak doldurulup okul müdürü ve danışman öğretmen tarafından imzalanır.

Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmen Formları İçin Tıklayın.

İlköğretim Matematik Formları İçin Tıklayın.

Fen Bilimleri Formları İçin Tıklayın.

 

DİKAB Aday Öğretmen Formları İçin

İngilizce Formları İçin Tıklayın

Okul Öncesi Aday Öğretmen Formları

Form 1 Diğer örnekler için tıklayın(27 Haftalık)

İkinci formda da ilk formda olduğu gibi aday öğretmenlerin yaptığı planlamalar, yaptığı faaliyetler yer almaktadır. Yapılan faaliyetler plana işlenip saat olarak belirtilmelidir. Ayrıca forma ders dışı faaliyetler( kitap, film, sosyal etkinlik vb.) de eklenmelidir. Altta bulunan haftalık genel değerlendirme bölümüne aday öğretmenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin öğretmen adayı olarak mesleki ve kişisel gelişime katkıları yazılmalıdır.

Form 2 27 adet örnek için tıklayın.

Aday öğretmenlerin formlarının üçüncüsü aday öğretmenlerin ders izleme formudur. Bu form doldurulurken aday öğretmen kendisine rehberlik eden öğretmenin dersini izler ve izleniminden elde ettiği kazanımları ayrıntılı biçimde forma not alır. Bu forma aday öğretmen kendi adını soyadının yazarak imzalar bu form danışman öğretmene imzalatılmaz.

 

Aday Öğretmen Dosyası hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

Form 4- A Aday öğretmen ders içi gözlem formu danışman öğretmen tarafından aday öğretmenin izlendiği her ders için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Bu formda ders ile ilgili genel gözlemler, dersin giriş ana etkinlikler ve bitiş bölümünde yapılan faaliyetler, ders ile ilgili genel yorumlar yer almaktadır. Formun altında ise dersin içerisinde neler yapıldığı yer almaktadır.

Öğrenci ve öğretmen merkezli olarak ikiye ayrılan form toplamda derste ki kategorileri 6 bölüme ayrılmıştır. Öğretmenin bu bölümler ile ilgili neler yaptığı hangi bölümde kaç dakika vakit geçirdiği kutucuklara x işareti konularak doldurulmalıdır. Bu form danışman öğretmen tarafından imzalanması gerekmektedir.

Form 4-B ise Ders İçi Gözlem ve Genel Değerlendirme için kullanılan formdur. Bu formu danışman öğretmen aday öğretmeni gözlemleyerek doldurur. Formda yer alan bölümler

Aday öğretmen Formları Devam

E= Eksiği var
K= Kabul edilebilir.
İ= İyi yetişmiş seçenekleri için ayrılmış bölümlere + atarak doldurulur.

Form 5 yani kitap değerlendirme formu aday öğretmenin okuduğu kitabın mesleki gelişimine ve kişisel gelişimine katkılarını yazması için hazırlanmış olup aday öğretmen okuduğu her kitap için bu formu doldurması gerekmektedir.

Buraya tıklayarak diğer kitap formlarına ulaşabilirsiniz.

Adınıza düzenlenmiş aday öğretmen formları için tıklayın.

Form 6 yani Film izleme değerlendirme formu adaylık sürecinde tavsiye edilen filmler izlendikten sonra filmlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkılarının belirtilmesi için hazırlanmıştır. Formları aşağıdan indirebilirsiniz.

Aşağıda doldurulmuş form 6 lardan örnek bulabilirsiniz. Form 6 örnekleri eğitimhane sitesinden alınmıştır. Tavsiye edilen kitap listesi ve tavsiye edilen film listesi yani ek4 ve ek 5 i yazının alt bölümünde bulabilirsiniz.

Buraya tıklayarak diğer film değerlendirme formlarına ulaşabilirsiniz.

Aday Öğretmen Formları Form 7 İse aday öğretmenin adaylık sürecinde yaptığı gezi/ ziyaretlerin kaydının tutulması için oluşturulmuştur. Adaylık süreci içerisinde şehirdeki kültürel yerler, resmi kurumlar, emekli öğretmenler vb. gezilerek bu form doldurulmalı ve aday öğretmen tarafından imzalanmalıdır.


Diğer Okul dışı etkinlik(gezi) formları için tıklayın.

Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenler

Resmi bir okula atanmadan önce özel bir eğitim kurumunda çalışıp adaylığı kaldırılan öğretmenler Form 8, Form 9, Form 10, Form 11 ve Form 12′ yi doldurması gerekmektedir. Bu formlar aday öğretmenlerin hazırlamış olduğu yukarıdaki formlar ile benzer olup yukarıdaki formlara göre düzenlenebilir. Bu formları aşağıdaki bölümden indirebilirsiniz.


Aday Öğretmenlerin Okuması Gereken Kitaplar ve Filmler

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi aday öğretmenler yetiştirilme sürecinde tavsiye edilen kitapları okumalı ve tavsiye edilen filmleri izlemeli ardından bunlar ile ilgili formları doldurmalıdır. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından tavsiye edilen kitap ve Film listesini bu bölümde görebilirsiniz.

Ek 4: Örnek Kitap Listesi
Ek 5: Örnek Film Listesi

Aday Öğretmen Dosyası hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

Aday Öğretmenlik Süreci

Aday öğretmenler öncelikle kendisine atanan danışman öğretmenler ile birlikte çalışmalı, öğrenme sürecini danışman öğretmenleri ile geçirmelidir. Zamanı geldiğinde aday öğretmen formları doldurulmalıdır. Aday öğretmenler fiili olarak iki ay çalıştıktan sonra(tatil günleri hesaplanmaz) yani ilk dönem danışman öğretmeni tarafından 1 ve okul müdürü tarafından 1 kere değerlendirilir ve değerlendirme puanı MEBBİS’ e işlenir. Aday öğretmene 2. Döneminde 2. ve 3. değerlendirmeler uygulanır. 2. Değerlendirme de 1. değerlendirme gibi danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından yapılır.

Üçüncü değerlendirmede ise okul müdürü, danışman öğretmen ve kendisine atanan maarrif müfettişi tarafından değerlendirilir. Bu 3 değerlendirmeden alınan 7 notun ortalaması sonucu aday öğretmen başarılı oldu ise adaylık kaldırma sınavı yani AKS’ ye girmeye hak kazanır. Adaylık kaldırma sınavı genellikle Ekim ayında yapılmaktadır. Adaylık sınavında başarılı olan öğretmenin adaylığı kaldırılır. Başarılı olamayanlar ise farklı bir okula görevlendirilir. Adaylık süreci en fazla iki yıl olacağından dolayı en fazla 2 kere sınava girilebilir.

Adınıza düzenlenmiş aday öğretmen formları için tıklayın.

Ayrıca aday öğretmenler adaylık süreci boyunca ilçe veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenlenen eğitimlere eksiksiz katılmak zorundadır. Bu eğitimlerde eksiği bulunan öğretmenlerin adaylığı kesinlikle kaldırılmayacaktır. Aday öğretmenlerin katılacağı eğitim programlarının listesini Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün sitesinden bulabilirsiniz.

Branşlara göre sözleşmeli aday öğretmen formları yakın zaman da sitemize yüklenecektir.

İlgili Makaleler

152 Yorum

 1. Formlar güzel fakat branşlar ayrı ayrı yayınlansa çok daha iyi olacak elinize emeğinize sağlık

 2. özel eğiitim branşında ders işlenişi ve program ve çok daha farklı olabiliyor lütfen özel eğitim ile ilgili de paylaşır mısınız

 3. Sınıf öğretmenliği aday öğretmen formları sitemize eklenmiştir. Diğer branşlar için de aday öğretmen formları sıiteye eklenmeye başlanmıştır. Ayrıca yeni kitap, film ve gezi formları sitemize eklenmiştir.

 4. Her yerde bunu aradım neredeyse. Gerçekten çok teşekkürler. Örnek kitap listesi ve film listesi gözükmüyor ama ? Onları da okusak iyi olucak 🙂

  1. Örnek kitap ve film listeside sitemizde mevcut aday öğretmene kitap formları yazısından ulaşabilirsiniz.

 5. Lise matematik öğretmenliği için formları yayınlar mısınız . Çoğu yerde lise matematik diye ilköğretim matematik yayınlanmış da bulamıyorum o yüzden . Şimdiden teşekkürler

 6. Siteniz bir harika istediğim tüm konu ve formlara ulaşabiliyorum. Paylaşımlarınız derlemeleriniz için teşekkür ederim.

 7. çok güzel bir site emeğinize sağılık ben de halk eğitim el sanatları formlarının eklenmesini istiyorum eğer mümkünse şimdiden teşekkürler..

 8. okul öncesi öğretmeniyim yeni atandm okul kapanacağı için ilk değerlendirmem eylüle mi kalacak acaba toplam 40 gün çalışmış olucam değerlendirmem ne zaman yapılır Birde okul öncesi formları ne zaman yüklenecek ?

 9. özelde adaylığı kaldırılmış olan ogretmenler için hangi formları dolduracağız örnek var mı acaba*

 10. Merhaba.Öncelikle gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz.Hakkınızı helal edin.
  Beden eğitimi dersiyle de ilgili paylaşırsanız çok memnun oluruz.Epey besyocu arkadaşım bekliyor 🙂

 11. Türkçe Öğretmenliği aday öğretmen dosyası örnek formları ne zaman siteye eklenecektir? Şimdiden teşekkür ederim.

 12. Türkçe Öğretmenliği aday öğretmen dosyası örnek formları siteye ne zaman eklenecektir? Teşekkürler…

 13. Gerçekten çok faydalı bir site olmuş. Acaba birleştirilmiş sınıf sınıf öğretmenliği adaylık dosyası da var mı? Eğer yüklenirse bir çok yeni atanan benim gibi öğretmenler için çok faydalı olacak

  1. Yorumunuz için teşekkürler hocam bulabilirsem ekleyeceğim sınıf öğretmenliği için var sitede faka birleştirilmiş sınıf henüz yok

 14. Emeğinize sağlık, çok güzel ve faydalı içerikleriniz var. Acaba rehber öğretmen için elinizde form var mı? Bu süreç onlar için nasıl işliyor?

 15. tarih için formlar ne zaman hazır olur acaba beklemedeyiz…İyi çalışmalar şimdiden teşekkürler.

 16. Rehberlik formlarında değişme durumu ne zaman netlik kazanır bir bilginiz var mı? Değişme durumuna rağmen almak istersek gönderme şansınız var mı? 🙂

  1. whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz siparişler gecikmesin diye telefonla konuşmuyorum

 17. Merhabalar. Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri için doldurulmuş örnek form göremedim. Yüklenmeyecek mi acaba?

 18. Merhabalar. Türkçe Öğretmenliği formları ne zaman yüklenecek?
  bir de iletişim no yazar mısınız?

 19. Merabalar benim de alanım Okul Öncesi. Form 4a için değişik bir forma denk geldim bi il mem sitesinde. Bizim için bu formlar yenilendi mi acaba.
  Ne zaman sipariş verebiliriz yenilendiyse?
  Kendi günlük planlarıma göre mi formları hazırlıyorsunuz?

 20. Merhaba Almanca öğretmenliği aday öğretmen dosyasi için sipariş vermek istiyorum.Ne zaman ve nasıl sipariş verebilirim?

 21. Merhaba sınıf öğretmenliği aday öğretmen dosyası için şipariş vermek istiyorum.Ne zaman ve nasıl sipariş verebilirim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu