Aday Öğretmen
Trend

Aday Öğretmen Dosyası Nasıl Hazırlanır? İçindekiler 2022 Sistemi

Devlet memurluğuna başlayan tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerde de ilk yıl adaylık süreci olmaktadır. Aday öğretmenlerin normal öğretmenlerden farklı olarak yapması gereken bir takım işlemler olmakla birlikte bu işlerin başında aday öğretmen dosyası hazırlama gelmektedir. Aday öğretmen dosyası ile öğretmen dosyası genellikle birbirine karıştırılmakta olup aday öğretmen dosyasına sadece adaylık ile ilgili belgeler konulmalı, öğretmen dosyasına ise tüm öğretmenlerin hazırlaması gereken evraklar konulmalıdır.

Öğretmen dosyası hazırlama ile ilgili yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Aday Öğretmen Dosyasında Bulunması Gerekenler

Yeni sistem (4 Ocak 2021 Tarihinden sonra göreve başlayanlar) aday öğretmen dosyasının içine konulması gerekenler sırasıyla:(Kapak, yetiştirme programı, formlar ve hizmet içi eğitim sertifikaları şeklindedir.)
Kapak: Kapak örneklerini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Aday Öğretmen Yetiştirme Programı: Hazırlanan formlar bu kılavuza göre yapılmalıdır.

Aday Öğretmen Yetiştirme Kılavuzunu alttaki bağlantı ile indirebilirsiniz.
Aday Öğretmen Yetiştirme Programı İndir

Aday Öğretmen Formları:(30 Adet Form 1, 30 haftanın sonuna 1 adet Form 2)
Yazımızın bundan sonraki başlığında formların nasıl hazırlanacağını anlatacağız.

Hizmet İçi Eğitim Sertifikalarınız: Aday Öğretmenler yetiştirme sürecinde belirtilen hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerini almalı sonrasında ise Mebbis üzerinden çıktı alarak dosyaya eklemelidir.
Hizmet içi başvurusu yapma ve sertifikanın çıktısını alma konulu yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aday öğretmen dosyası için mavi arşiv klasörü ve 35 adet poşet dosya satın alınmalıdır. Hazırlanan tüm belgeler sırasıyla tek tek poşet dosyaya konulmalı ve poşet dosyalar klasörün içine konulmalıdır. Dosya 1 adet hazırlanmalı ve sürecin sonunda okul idaresine teslim edilmelidir.

aday öğretmen dosyası hazırlama

Aday Öğretmen Formları Nasıl Hazırlanır

Aday öğretmen dosyası hazırlanırken en önemli içerik olan aday öğretmen formları 4 ocak 2021 de değişen yeni sistemle birlikte 3 forma düşürülmüştür. Bu Formlar:

Form 1: Aday Öğretmenin hazırlaması gereken form

Form 2: Danışman Öğretmenin hazırlaması gereken form

Form3: Özel Öğretim kurumlarında adaylığı kalkan öğretmenlerin hazırlaması gereken form şeklindedir.

Adaylığı kaldırılmamış öğretmenler için Form 1 ve Form 2 hazırlanması gerekirken özel öğretim kurumlarında adaylığı kalkan öğretmenler sadece Form 3 hazırlamalıdır. Hazırlanması gereken form sayıları alttaki gibi olmalıdır:

Form 1: 30 Adet
Form 2: 1 Adet
Form 3: 26 Adet

Aday Öğretmen Form 1 Nasıl Hazırlanır?

Aday öğretmen formları içinde hazırlaması en zor olan form 1 de temel olarak 4 farklı kategori vardır bu kategoriler:

Aday Öğretmen Form 1 boş halini alttaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.
Boş Form 1 İndir

Form 1 branşlara göre dolu örneklerini yazımızın sonundaki bölümden indirebilirsiniz

Ders Hazırlık Planlama Değerlendirme
Ders Uygulaması
Okul İçi Gözlem
Ders izleme şeklindedir. Aday öğretmen yetiştirme programında bu etkinliklerin saatleri ve bu etkinliklerde yapılması gerekenler belirtilmiştir.


Ders İzleme faaliyeti toplam 60 saat olmalıdır. Haftalık 2 saat yazılması gerekmekte olup toplamda 30 hafta bu etkinlik yazılmalıdır. Ders izleme faaliyetinde aday öğretmen öncelikli olarak ilk haftalarda danışman öğretmeni sonrasında kendi branşındaki diğer öğretmenleri daha sonra okuldaki diğer öğretmenleri izlemelidir. Ders izlemesi formlara yazılırken 1 saat ders izleme yapıldı yada 2 saat ders izleme şekilde yapıldı şeklinde yazılabilir.


Ders Uygulaması faaliyeti toplam 90 saat yazılması gerekmekte olup kılavuzda haftalık saat belirtilmemiştir. 30 haftaya haftalık 3-4 saat dağıtılarak yazılabilir. Ders uygulaması aday öğretmenin fiili olarak girdiği derstir. Aday öğretmen girdiği tüm dersleri ders uygulaması kısmına yazmamalıdır haftada 3-4 Saat yazılması yeterli olacaktır. Ders uygulaması forma yazılırken:

1 saat ders uygulaması yapıldı.
xxxxx Sınıfına ders uygulaması yapıldı.
xxxxxxx Sınıfına “…………” kazanımı ile ilgili ders uygulaması yapıldı şeklinde yazılabilir.


Ders Planlama Hazırlık Değerlendirme faaliyeti toplam 144 saat olarak yazılması gerekmekte olup 30 haftaya dağıtılarak haftalık 5-6 Saat olarak yazılmalıdır. Haftalık saat olarak kılavuzda bir ibare yoktur sadece toplam saat belirtilmiştir. Ders planlama hazırlık değerlendirme faaliyeti 2+2+2 şeklinde bölünerek 3 parçada yazılabilir. Birinci parçaya planlama ikinci parçaya hazırlık üçüncü parçaya değerlendirme şeklinde yazılabilir. Bu şekilde hazırlanırsa formlara alttaki şekilde yazılabilir.

Ders Planlama Hazırlık Değerlendirme: ” ………… ……… ………  ” kazanımı ile ilgili ders planı hazırlandı.
Ders Planlama Hazırlık Değerlendirme: ” ………… ……… ……… ” kazanımı ile ilgili ders materyali hazırlandı.
Ders Planlama Hazırlık Değerlendirme: ” ………… ……… ……… ” kazanımı ile ilgili ölçme araçları hazırlandı.


Okul İçi Gözlem faaliyetinin saatleri kılavuzda açıkça belirtilmiştir. Toplam 100 saat olmakla birlikte haftada 4 saat olarak yazılmalı ve toplam 25 hafta yapılmalıdır. Bu etkinlik aday öğretmen dosyası içinde yazılırken:

Okul İçi Gözlem: xxxxxxxxxxx konusu hakkında bilgi edinildi. Şeklinde yazılabilir. Okul içi gözlemde yazılabilecek faaliyetler kılavuzda alttaki şekilde belirtilmiştir:

 • Okulda yapılan kurul toplantılarına(öğretmenler kurulu, zümre, şube, rehberlik yürütme kurulu, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu) toplantılarına katılır ve içeriğini öğrenir.
 • Okul aile birliğini öğrenir.
 • Kurul ve komisyonları öğrenerek çalışmalarına katılır.
 • Kulüp çalışmalarını öğrenerek çalışmalarına katılır.
 • Okulun bölümlerini tanır.
 • Pansiyonlu okullar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ayıca idare tarafından yapılacak diğer çalışmalara katılır.

Yukarıdaki tüm etkinlikler ders programı da dikkate alınarak günlere dağıtılarak haftalık bir form oluşturulur. Form örneği için alttaki resmi inceleyebilirsiniz.

aday öğretmen dosyası

ADAY ÖĞRETMEN FORM ÖRNEKLERİNİ BU BAĞLANTIYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 

Aday Öğretmen Form 2 Nasıl Doldurulur?

Form 2 yani Aday öğretmen ders içi gözlem genel değerlendirme formu danışman öğretmen tarafından hazırlanmalıdır. Bu form tüm ders uygulamaları tamamlandıktan sonra yani 30 hafta form 1 tamamlandıktan sonra hazırlanmalı ve aday öğretmen dosyasına eklenmelidir. Form 2 de :

KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİ
ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ
ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ
ÖĞRETİM SÜRECİ
İLETİŞİM

bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler için danışman öğretmen
E: Eksik
K: Kabul Edilebilir
İ: İyi Yetişmiş seçeneklerinden uygun olanın yanına + işareti konulur ve yanda bulunan yorum kutucuğu doldurulur.

En sonunda genel kanaat kısmı doldurularak imzalanır.

Form 3 Nasıl Hazırlanır?

Form 3 özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılmış öğretmenlerin hazırlaması gereken formdur. Bu öğretmenler adaylık kaldırma evrakları ile milli eğitime başvurarak adaylığının kaldırıldığını mebbise işletmelidir. Özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yetiştirme süreci ve dosyası aday öğretmenlerden farklıdır. Bu öğretmenlerin aday öğretmen dosyasında kapak, yetiştirme programı, Form 3 ler ve hizmet içi eğitim sertifikası olmalıdır.

Özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yetiştirme programına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aday Öğretmen Dosyası Sıkça Sorulan Sorular

 

Raporlu olan günlerde formlara ne yazılmalı?
Raporlu günler için aday öğretmen formları hazırlanamayacağı için bu günlerde formlara Öğretmen Raporlu şeklinde yazılmalıdır. Bu günlere yazılması gereken etkinlikler daha sonraki günlere aktarılmalıdır.

Kar tatili olan günlerde formlara ne yazılmalıdır?
Kar Tatili olan günler için form hazırlanmamalı bu günlere kar tatili yazılarak etkinliklerden eksik saatler daha sonraki günlere aktarılmalıdır.

İzinli Günlerde aday öğretmen formlarına ne yazılır?
Aday öğretmenler izinli olduğu günlere formlarına öğretmen izinli yazmalıdır. Bu günlerden eksik saat kalırsa sonraki gün veya haftalara aktarılmalıdır.

Ara tatil ve yarıyıl tatilinde formlara ne yazılabilir?
Bu haftalarda form hazırlanmamalıdır. Bu haftalar haricinde 30 haftalık form hazırlanmalıdır. Ara tatil ve yarı yıl tatilinde çalışmaya devam eden öğretmenler(halk eğitim merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi  gibi kurumlarda çalışan) form doldurmaya devam eder.

Formlarda diğer faaliyetler kısmına ne yazılmalıdır?

Diğer faaliyetler kısmına aday öğretmenin yaptığı:

 • Hizmet içi eğitim
 • Mesleki gelişim çalışmaları
 • Şehir kültürünü tanıma kapsamında yapılan geziler izlenen videolar
 • Mesleki gelişim amaçlı okunan kitap veya izlenen film
 • Kurum geliştirme çalışmaları yazılabilir.

Formlarda haftalık değerlendirme kısmına ne yazılmalıdır?

Haftalık değerlendirme kısmına aday öğretmenin o hafta yaptığı çalışmalardan elde ettiği kazanımlar yazılabilir:

Örnek olarak yaptığım ders izlemesinde ders öğretmeni örnek olay yöntemini kullandı. Bu yöntem öğrencilerin kazanıma ulaşmasını sağladığı gibi daha kalıcı öğrenmeyi sağladı bende derslerimde örnek olay yöntemini kullanmaya karar verdim.
Veya
Bu hafta danışman öğretmenim ve danışman müdürüm ile birlikte E-Okul sistemi üzerinde çalıştık. E- Okul üzerinden sınav tarihi girmeyi, sınav notu girmeyi ve devamsızlık girişi yapmayı öğrendim şeklinde yazılabilir.

Formlarda boş gün olur mu?

Aday öğretmen yetiştirme programına göre aday öğretmenin her gün 8 saat görevde olmalıdır. Aday öğretmenin boş günü olmaması gerekir boş gün olsa da adaylık çalışması yapılmalıdır. Bu sebeple aday öğretmen formlarında boş gün bırakılmamalıdır. Boş günlere okul içi gözlem veya ders izleme gibi çalışmalar yazılabilir.

Formlarda imza tarihi ne olmalıdır?

Formlar haftalık olarak çıkartılarak aday öğretmen dosyasının içine eklenmelidir. Haftalık çalışmalar tamamlandıktan sonra çıkartılır ve haftanın son gününün yani cuma gününün tarihi atılarak imzalanır. Cuma gününün tatil veya raporlu güne denk gelmesi durumunda tatilin veya raporun bittiği ilk iş gününün tarihi atılarak imzalanır.

Hafta sonu form doldurulur mu?

Bazı öğretmenler ek görevler ile hafta sonu da derse girmektedir. Fakat aday öğretmen form 1 de ve mebbiste hafta sonu günleri kapalıdır. Ayrıca yetiştirme programında 5 gün ibaresi geçmektedir. Bu sebeple hafta sonu günlerinde form doldurulmamalıdır.

Formları kim imzalamalıdır?
Formlar sırasıyla aday öğretmen, danışman öğretmen ve son olarak okul müdürü tarafından imzalanmalıdır. Maarif müfettişi dosyayı sadece kontrol eder imzalamasına gerek yoktur.

Danışman öğretmenim kendi okulumun müdürü değil formları danışman müdür mü okul müdürü mü imzalar?

Bu durum için yetiştirme programında kesin bir ibare bulunmamaktadır. Bu tarz durumlarda çoğu milli eğitim müdürlüğü danışman müdürün imzalaması gerektiğini belirtmiş olup konu hakkında bulunduğunuz il/ ilçe milli eğitim müdürlüğünden bilgi almanız doğru olacaktır.

Aday Öğretmen formları kaç hafta olmalıdır?

Formların toplamda 30 hafta olması gerekmektedir. Rapor izin vb durumlarda formlardaki saatler eksik olursa saatleri tamamlamak amacıyla ek olarak form hazırlanabilir.

Mebbise formları girmek zorunlu mu?

MEBBİS sistemine formları girmek zorunludur fakat formların çıktısını mebbisten almak zorunlu değildir. Yukarıda eklediğimiz form 1 de çıktı olarak aday öğretmen dosyasına eklenebilir.

Formlar Mebbise ne zamana kadar girilmeli?

Normal şartlarda formlar haftalık olarak sisteme girilmelidir fakat bugüne kadar sistemin kapandığı olmamıştır. Geçmişe dönük form girişi yapılabilmiştir.

Aday öğretmen formlarına öğretmen kazanımı mı öğrenci kazanımı mı yazılmalıdır.

Formlarda önemli olan öğretmenin yaptığı çalışmaları kayıt altına almaktır. Bu sebeple öğretmenin kazanımları formlarda olmalıdır. Öğretmenin kazanımları diğer faaliyetler kısmına yazılabilir. Ders planlama hazırlık değerlendirme ve ders uygulaması kısımlarına ise hangi öğrenci kazanım ile ilgili çalışmalar yapıldığı yazılabilir.

Aday Öğretmen Dosyası hazırlamak zorunlu mu sadece mebbise girmek yeterli mi?

Yetiştirme programında altta belirtilen ibare yer almaktadır.

aday öğretmen dosyası zorunlu mu

Sarı ile belirtilen bölümde de belirtildiği gibi aday öğretmen dosyası hazırlamak zorunludur. Değerlendirme için kullanılacaktır.

Aday öğretmen formlarına hangi tarihten itibaren başlanmalıdır?
Formlara derse girdiğiniz itibaren başlanmalıdır. Fakat başlama tarihi perşembe veya cuma gününe denk gelenler haftalık etkinlikleri o haftaya sığdıramayacağı için bir sonraki hafta itibariyle formlara başlayıp sona bir hafta form ekleyebilir. Önemli olan aday öğretmen dosyası içinde toplam 30 hafta saatleri tam form olmasıdır.

Aday Öğretmen Değerlendirmesi dosyaya göre mi yapılır?,

Aday öğretmenlere birinci döneminde 1 ikinci döneminde 2 olmak üzere toplam 3 değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme mebbis üzerinden yapılır 50 farklı kritere göre yapılan bu değerlendirmede ek veri olarak dosyada kullanılmaktadır.

Aday Öğretmen Dosyası hazırlanırken ne tür dosya kullanılmalıdır?
Bu konuda yönetmeliklerde bir bilgi bulunmazken yıllardır süregelen bir alışkanlık olarak arşiv klasörü kullanılmaktadır. Renk farketmemekte olup genelde mavi tercih edilir. Ayrıca arşiv klasörünün dar ve geniş olarak iki seçeneği vardır. Sayfa sayısı 70 civarı olacağı için adaylık dosyasında dar klasör işinizi görecektir. Bu klasörün resmi alttaki gibidir.

adaylık dosyası

Aday öğretmen dosyasında kitap ve film formları olmalı mıdır?

Kitap ve Film Formları 4 ocak 2021 de gelen sistemle kaldırılmıştır. Adaylık dosyasına kitap ve film formları eklenmez ama formlara mesleki gelişim amaçlı diğer faaliyetler kısmına kitap, film yazılabilir.

Okulum değişirse formları baştan mı hazırlamam gerekir?

Hayır daha önceden hazırladığınız haftalar geçerlidir. Toplam hafta sayısı 30 olacak şekilde hazırlamanız yeterli olacaktır. Önemli olan toplam saatleri doldurmaktır.

Değerlendirme tarihinde formlarım tamamlanmış olmalı mı?

Değerlendirme yapılırken dosya kullanılmaktadır fakat dosyanın tamamlanmış olmasına gerek yoktur. Dosya tamamlanmasa da değerlendirme yapılabilir.

Pansiyonlu okulda görev yapanlar için pansiyonlu okul gezisi zorunlu mu?

Okul içi gözlem faaliyeti kapsamında pansiyonlu okulların işleyişinin öğrenilmesi zorunludur. Bu kapsamda pansiyonlu okulda görev yapmayanlar pansiyonlu okul gezisi yapmalıdır. Pansiyonlu okulda görev yapanlar ise sadece pansiyonun işleyişini öğrenmesi yeterlidir. Bu faaliyet formlara alttaki gibi yazılabilir.

Okul içi gözlem: Pansiyonlu okul gezisi yapılarak işleyiş hakkında bilgi edinildi.
Okul içi gözlem: Okul pansiyonumuz ziyaret edilerek işleyiş hakkında bilgi edinildi.

Formlarda etkinlik saatlerinin fazla yazılması sorun oluşturur mu?

Hayır etkinlik saatinin fazla yazılması sorun oluşturmaz hatta ilerleyen haftalarda rapor, izin, tatil vb durumlar olursa form haftasının uzamasına engel olur.
Not: Okul içi gözlem 4 saat ve ders izleme 2 saat zorunlu olduğu için bu etkinlikler haricinde olan diğer etkinliklerin saatleri artırılabilir.

Okulumuz yada okulumuzdaki bir sınıf karantinaya alındı formları nasıl hazırlayabilirim?

Karantinaya alınan sınıf için uzaktan eğitim yapıldıysa ders uygulaması xx sınıfına “………………….” kazanımı için ders uygulaması zoom uygulaması ile yapıldı olarak yazabilirsiniz.

Okul karantinaya alındı ise o hafta atlanarak sona bir hafta eklenebilir.

Aday öğretmen dosyası kaç tane hazırlanır?

Aday öğretmen dosyası bir adet hazırlanması yeterlidir.

Aday öğretmen dosyası idarede mi kalır?

Aday öğretmen dosyası süreç sonuna kadar aday öğretmende kalır. Sene sonunda arşive konmak üzere okul idaresine teslim edilir.

Form 4a ve Form 4b formları aday öğretmen dosyasında olmalı mıdır?

Hayır bu formlar değişen yeni sistemde kaldırıldığı için yeni sistem dosyalarında olmamalıdır.

Aday öğretmen dosyasına kanun ve yönetmelikler konulmalı mıdır?

Adaylık dosyasında sadece adaylık ile ilgili evraklar olması gerektiği için bu evraklar dosyaya eklenmez. Bu evraklar tüm öğretmenleri ilgilendirdiği için öğretmen dosyasına konması gereklidir. Aynı durum 2023 Eğitim vizyonu için geçerlidir.

Aday öğretmen dosyası ve adaylık formları ile ilgili soru ve sorunlarınızı yazımızın altındaki yorum bölümü ile bize iletebilirsiniz.

 

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. Formlar 30 hafta olması gerekiyor hocam rapor izin tatil vb durumlar olurda saatler eksik kalırsa ekleme yapabilirsiniz

 1. aday dosyasında 30 haftalık formlar harici neler olmalıdır? Öğretmen dosyası içeriğini ayrı mı dosyalamamız gerekiyor?

 2. Hocam ara tatil, kar tatiline denk gelen formlar direk boş mu bırakılmalı yoksa ara tatil diye yazılmalı mı? Sisteme boş girmek istemiyorum.

 3. Aday öğretmen dosyasında bayrak, istiklâl marşı ve Atatürk resmi olmalı mı öğretmen dosyasına koymuştum onları ama farklı sitelerde aynı içerik aday öğretmen dosyası içinde yazılıyor kafam çok karıştı?

 4. Sistem 05.09 ile başlatıyor ama göreve başlama tarihim bir hafta sonra. Göreve başladığım tarihten mi başlamam gerekiyor? Ayrıca Cuma günü göreve başlama tarihim. Nasıl yapmalıyım?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu